התעמרות בעבודה

התעמרות בעבודה היא התנהגות פוגענית לא פיזית החוזרת על עצמה במסגרת העבודה, זוהי התנכלות תעסוקתית המתבטאת באמצעות התנהגות מטרידה ומשפילה מצד עמיתים או מנהלים כלפי עובד במהלך שעות העבודה ומחוצה לה. ישנן דרכים שונות של התעמרות למשל: זלזול בדעות, האשמות בגין חוסר מאמץ או השקעה, שימוש באופן מאיים במתן משוב הערכה, גינוי בשמות, השפלות, איומים, מניעת גישה להזדמנויות, בידוד פיזי או חברתי, הסתרת מידע חשוב, התעלמות או הרחקה, הפעלת לחץ והגדרת לוחות זמנים לא הגיוניים, הקצאת משימות חסרות משמעות, נטילת תחומי אחריות, אזכור והטפה על טעויות מהעבר, הקצאת משימות אשר נועדו להיכשל ועוד ניסיונות שונים לייאש את הקורבן. לצערנו הגבול הוא דק בין הסמכות הניתנת לגורם הניהולי לבן הניצול לרעה ופגיעה בעובד, הגבולות במקומות עבודה לעיתים מטשטשים ולא ברורים דיו ויש לעשות לכך סוף.

על פי מחקר שנערך על ידי המכון להתעמרות בעבודה השימושים הנפוצים ביותר הוא האשמת שווא של העובד ב"טעות" שהוא לא עשה כלל , ההסתכלות במבט מאיים ושפת גוף מזלזלת (ויקיפדיה).

בשנים האחרונות היו ניסיונות להצעת חוק למניעת התעמרות אך הטיפול בו טרם הושלם, אם אתם נתקלים במקרי התעמרות כלפיכם או כלפי עמית בעבודה אל תתעלמו! אל תתנו לזה יד! חוק יסוד "כבוד האדם וחירותו" מחייב להעניק לכם סביבה מכבדת הוגנת ובטוחה גם במקום העבודה. ועד להסדרת חוק בנושא זה תוכלו לפנות לעורכי דין המתמחים בדיני עבודה או לכל גוף שיכול לסייע לכם בהתמודדות עם מצב מסוג זה.

מה שבטוח, אל תישארו אדישים. לימור .